เว็บอบต.แม่เงา http://maengao.siam2web.com/

 ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล

                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม   พ.ศ. 2542 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 21มกราคม พ.ศ. 2543 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ลักษณะที่ตั้ง
                ตำบลแม่เงา  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย – พม่า  ห่างจากตัวอำเภอขุนยวม  เป็นระยะทาง  5  กิโลเมตร  ตามถนนกรมทางหลวง  สายขุนยวม – แม่สุริน   ตำบลแม่เงามีพื้นที่ทั้งหมด  450  ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ทำการเกษตร  3,098  ไร่

ภูมิประเทศในเขตตำบลแม่เงา
                สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงและแหล่งต้นน้ำลำธาร   มีหลายหมู่บ้านที่มีพื้นที่ราบเหมาะกับการเกษตรพื้นราบ  โดยมีแม่น้ำยวมไหลผ่าน  จำนวน  4  หมู่บ้าน  มีหมู่บ้านต้นน้ำหมู่บ้านแรก  คือ  บ้านต่อแพ  ม.1  ไหลผ่าน  บ้านหลวง  ม.8  ผ่าน  บ้านประตูเมือง  ม.3  ไปสิ้นสุดที่  บ้านห้วยต้นนุ่น  ม.4  โดยไปบรรจบน้ำเงา

อาณาเขตติดต่อ   
      ตำบลแม่เงามีอาณาเขตติดต่อ  คือ
                ทิศเหนือ                 ติดต่อ     ตำบลขุนยวม
                ทิศใต้                     ติดต่อ     ตำบลเมืองปอน – ตำบลแม่กิ๊
                ทิศตะวันตก             ติดต่อ     ตำบลแม่กิ๊  - สหภาพเมียนมาร์
                ทิศตะวันออก           ติดต่อ     ตำบลขุนยวม

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 9,663 Today: 2 PageView/Month: 4

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...